Вести

MAINTENACE

18.05.2018

Due to the changes in file system the users of the Beneficiary portal and the MIS system under the Interreg-IPA CBC Programme Bulgaria-the former Yugoslav Republic of Macedonia 2014-2020  might experience difficulties with changing/deleting files in the system until 22.05.2018.

ВТОРИОТ ПОВИК ЗА ПРЕДЛОГ ПРОЕКТИ Е ЗАТВОРЕН - Добиени се вкупно 162 предлог проекти

11.05.2018

Поднесувањето на предлог проектите во рамките на Вториот повик за предлог проекти на Interreg - ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу Бугарија и Македонија 2014-2020 заврши денес на 11 мај 2018 година во 17 часот по бугарско време (ЕЕТ - источно европско време).

КРАЈНИ РОКОВИ - втор повик за предлог проекти

02.05.2018

Крајниот рок за поднесување на предлог проектите е 11 мај 2018 год., 17:00 час. локално бугарско време (EET).

ВАЖНО!

27.03.2018

ВАЖНО!

  Барањата за регистрација за електронско доставување на проектни предлози во рамките на Вториот повик можат да се поднесат најдоцна до 17:00 часот. локално бугарско време (ЕЕТ) на 08 мај 2018 година на следната адреса:

MAINTENACE

26.03.2018

Due to the changes in state networks in Bulgaria the users of the Ellectronic application system, Beneficiary portal and the MIS system under the Interreg-IPA CBC Programme Bulgaria-the former Yugoslav Republic of Macedonia 2014-2020  might experience unstable connection or the

Форумот за пронаоѓање на партнери во рамките на вториот повик за проектни предлози заврши успешно

14.03.2018

На 14.03.2018 година, во Делчево се одржа Форумот за пронаоѓање на партнери во рамки на вториот повик за предлог проекти од Interreg-ИПА Програмата за прекугранична соработка Бугарија-Македонија. Настанот беше организиран од Заедничкиот секретаријат во соработка со Управувачкиот Орган и Националниот орган по Програмата.

SERVICE FOR UPGRADE AND MAINTENANCE OF MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS, BENEFICIARY PORTALS AND WEB SITES FOR INTERREG-IPA CBC PROGRAMMES

14.03.2018

Directorate “Territorial Cooperation Management”, Ministry of Regional Development and Public Works intends to award a service contract for Service for upgrade and maintenance of Management information systems, Beneficiary portals and web sites for Interreg-IPA CBC Programme Bulgaria – Turkey, Interreg-IPA CBC Programme Bulgaria - former Yugoslav Republic Of Macedonia and Interreg-IPA CBC Programme Bulgaria-Serbia in Sofia, Bulgaria with financial assistance from the

Pages

Subscribe to Вести