Прв состанок на Стратешкиот одбор на територијалната стратегија во рамките на програмата Interreg VI-A ИПА Бугарија - Северна Македонија 2021 - 2027

30.11.2022
Event date: 
05.12.2022 12:30 to 16:15
Facebook icon
Twitter icon