Documents 2021-2027

Јавни дискусија за нацрт Пакетот на упатствата за апликантите во рамки на Програмскиот приоритет 1 „Позелен пограничен регион“

19.04.2023

Министерството за регионален развој и јавни работи на Република Бугарија (Управувачки орган) заедно со Министерството за локална самоуправа на Република Северна Македонија (Национален орган) на Програмата Interreg (VI-A) ИПА Бугарија - Северна Македонија 2021 - 2027 година го објавува за јавна дискусија Пакетот на упатства за апликанти во рамките на Приоритет 1 „Позелен граничен регион“ во рамките на Целта на политиката 2 „Позелена, ниско-јаглеродна и одржлива Европа со транзициска економија со нето нула јаглерод преку промовирање чиста и правична енергетска тра

Територијална стратегија

Територијална стратегија на програмата INTERREG VI-A ИПА помеѓу Бугарија и Северна Македонија 2021-2027

Interreg VI-A IPA Bulgaria-North Macedonia Programme

 

Interreg VI-A IPA Bulgaria-North Macedonia Programme, approved with Commission Implementing Decision C(2022) 8880 of 29.11.2022

Subscribe to Documents 2021-2027