Внатрешни правила за управување со неправилности во рамките на Дирекцијата за управување со територијална соработка, верзија декември 2022 година

19.12.2022

Внатрешни правила за администрирање на неправилности во Дирекцијата „Управување со територијална соработка“, МРРЈР по Програмите за европска територијална соработка 2014-2020, верзија декември 2022 година можете да ги најдете ТУКА.

Facebook icon
Twitter icon