Integrated territorial stategy

Се одржа Форумот за пронаоѓање на партнери во рамките на првиот повик за аплицирање со проектни концепти

07.06.2023

На 06 јуни 2023 година, во Благоевград, Република Бугарија се одржа Форумот за пронаоѓање на партнери во рамките на првиот повик за аплицирање со проектни концепти. Настанот беше организиран од Оперативната единица на Територијална стратегија на Програмата Interreg VI-A ИПА Бугарија - Северна Македонија во соработка со Управувачкиот Орган и Националниот орган по Програмата.

Во форумот учествуваа повеќе од 50 претставници на регионални и локални администрации, невладини организации, образовни и културни институции, природни паркови и др. од прекуграничниот регион на Програмата.

Заврши Информативната кампања по првиот повик за аплицирање со проектни концепти

05.06.2023

Успешно заврши Информативната кампања со информативни денови за потенцијални кандидати по првиот повик за аплицирање со проектни концепти на Програмата Interreg VI-A ИПА Бугарија - Северна Македонија. Целта на спроведените обуки беше да се разјаснат на потенцијалните кандидати основните барања за развој на проектните концепти и да им бидат дадени практични совети за подготовка на сите документи за апликација.

 

Информативните денови за потенцијални кандидати беа резлизирани на следните дати и места:

Форум за пронаоѓање на партнери во рамките на првиот повик за аплицирање со проектни концепти

02.06.2023

Оперативната единица на Територијална стратегија на Програмата Interreg VI-A ИПА Бугарија - Северна Македонија 2021-2027 со задоволство ги поканува сите заинтересирани организации и поединци да земат учество во Форумот за пронаоѓање на партнери, кој ќе се одржи на 06 јуни 2023 год. (вторник), во сала „22 Септември“, плоштад Георги Измирлиев – Македонче 1, 2700 Благоевград, Република Бугарија, со почеток од 13:30 часот по бугарско време (EET).

ФОРУМ ЗА ПРОНАОЃАЊЕ НА ПАРТНЕРИ

30.05.2023

ФОРУМ ЗА ПРОНАОЃАЊЕ НА ПАРТНЕРИ

Повик 1 - Аплицирање со проектни концепти - Специфична цел 1.2 „Развој на атрактивен туристички производ за сите сезони“ по  Територијалната стратегија на Програмата INTERREG VI-A ИПА Бугарија - Северна Македонија 2021-2027

 

сала „22-ри Септември“ - пл. „Георги Измирлиев-Македонче“ бр.1, Благоевград, Бугарија

Информативен ден – Обука на апликанти

23.05.2023

Информативен ден – Обука на апликанти

Аплицирање со проектни концепти Повик 1 - Специфична цел 1.2 „Развој на атрактивен туристички производ за сите сезони“

по  Територијалната стратегија на Програмата INTERREG VI-A ИПА Бугарија - Северна Македонија 2021-2027

 

Кочани, Северна Македонија

Инфо денови - најава!

23.05.2023

 

Оперативната единица на Територијална стратегија на Програмата Interreg VI-A ИПА Бугарија - Северна Македонија 2021-2027 објавува 2 настани - Инфо дена, со цел да го промовира првиот повик за аплицирање со проектни концепти.

 

Информативен ден – Обука на апликанти

23.05.2023

Информативен ден – Обука на апликанти

Аплицирање со проектни концепти Повик 1 - Специфична цел 1.2 „Развој на атрактивен туристички производ за сите сезони“

по  Територијалната стратегија на Програмата INTERREG VI-A ИПА Бугарија - Северна Македонија 2021-2027

 

сала „22-ри Септември“ - пл. „Георги Измирлиев-Македонче“ бр.1, Благоевград, Бугарија

Објавен првиот повик за аплицирање со проектни концепти во рамките на Територијалната стратегија на програмата Interreg VI-A ИПА Бугарија - Северна Македонија 2021 - 2027

22.05.2023

Оперативната единица

и

Стратешкиот одбор на територијалната стратегија во рамките на

програмата Interreg VI-A ИПА Бугарија - Северна Македонија 2021 - 2027

 

го објавуваат отпочнувањето на Повик 1 за аплицирање со проектни концепти во рамките на Територијалната стратегија на програмата Interreg VI-A ИПА Бугарија - Северна Македонија 2021 - 2027.

Pages

Subscribe to Integrated territorial stategy