Integrated territorial stategy

Рокот за поднесување проектни идеи се продолжува

07.12.2021

Ве известуваме дека рокот за поднесување проектни идеи за кампањата за собирање проекти, кои ќе се спроведуваат во рамките на Територијалната стратегија за интегрирани мерки, е продолжен до 17 декември 2021 година.

Отпочнување на кампања за собирање проектни идеи за реализација во рамките на Интегрираната територијална стратегија

09.11.2021

Во претстојните 7 години пред програмата за прекугранична соработка меѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија се отвараат голем број предизвици кои бараат различен,интегриран одговор на територијалните потреби. Во таа насока започна кампања за собирање 

Одобрена е Територијална анализа на идната ИПА програма за прекугранична соработка меѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија

03.11.2021

Подолу е приложена верзијата на Територијалната анализа на Територијалната стратегија за интегрирани мерки на ИПА програмата прекугранична соработка меѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија договорена од Работната група, со инкорпорирани коментари добиени за време на консултациите.

Резултати од јавните консултации за првиот нацрт на Интегрираната територијална стратегија

14.10.2021

Подолу е прикачен првиот нацрт на Територијалната стратегија за интегрирани мерки на ИПА програмата за прекугранична соработка меѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија, договорена од Работната група со прилог и осврт на коментари добиени за време на консултативните процеси.

Покана за учество во јавни консултации на нацрт Територијалната стратегија за интегрирани мерки во рамки на програмата за прекугранична соработка помеѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија за програмскиот период 2021-2027 година

14.04.2021

Дирекцијата “Управување со територијална соработка” во својство на Управувачки орган на Програмата за прекугранична соработка INTERREG - ИПА помеѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија за програмскиот период 2021-2027 година започнува јавни консултации во врска со нацрт Територијалната стратегија за интегрирана мерки на програмата.

Rules of Procedures of the Task Force Group on the Integrated Territorial Strategy

12.03.2021

The Rules of procedure of the Task Force for Strategic Planning and Programming for INTERREG-IPA Cross-border Cooperation Programme between Republic of Bulgaria and Republic of North Macedonia for the programming period 2021-2027 are attached below.

Subscribe to Integrated territorial stategy