Прашања и одговори по процедурата "Проценка на влијанието на Interreg - IPA програмите за прекугранична соработка 2014-2020, управувани од Република Бугарија".

16.01.2023

Прашања и одговорите по тендерската постапка "Проценка на влијанието на програмите за прекугранична соработка Interreg - IPА 2014-2020, кофинансирани во рамките на Инструментот за претпристапна помош, управувани од Република Бугарија, може да се најдат ТУКА.

 

 

Facebook icon
Twitter icon