Вести

Интеррег волонтерска младина - Interreg Volunteer Youth (IVY)

10.12.2019

Интеррег волонтерска младина - Interreg Volunteer Youth (IVY) е иницијатива за поддршка на Програми и проекти на Интеррег. Промовирана од Генералниот директорат за регионална и урбана политика на Европската комисија и управувана од Здружението на европски гранични региони (AEBR), IVY овозможува вклучување на младите луѓе во проекти од Европската територијална соработка.

Прва средба на Заедничката работна група

10.10.2019

Првата средба на Заедничката работна група за стратешко планирање и програмирање на новиот програмски период 2021-2027 се одржа на 9 октомври 2019 година во салата на Прес Центарот на Министерството за регионален развој и јавни работи. Членовите на Заедничката работна група од двете држави ги усвоија основните работни документи и дискутираа за следните чекори поврзани со новиот програмски период

Техничко одржување

30.09.2019

Почитувани корисници и бенефициенти,

Информациските системи за управување и порталите за корисници нема да бидат достапни привремено заради техничко одржување и надградби и ажурирања на софтверот. Очекуваме системот да биде оперативен на 3 пктомври 2019 година.

Јавна расправа за следниот програмски период - Струмица

25.09.2019

На 24 септември 2019 година управувачкиот орган на Програмата за прекугранична соработка организираше јавна расправа - Регионален форум за развој на програмата за прекугранична соработка меѓу двете земји за следниот програмски период 2021 - 2027 година. Македонските претставници на засегнатите страни - локалните и регионалните власти, организации, образовни институции, невладини организации од регионите во салата на Домот на АРМ во Струмица дебатираа за нивните потреби и мислења за новиот програмски период.

 

Јавна расправа за следниот програмски период - Благоевград

18.09.2019

На 17.09.2019 година, Управувачкиот орган на програмата за прекугранична соработка го започна процесот на подготвување на Програмата за прекугранична соработка помеѓу двете држави за следниот програмски период 2021 - 2027 година со одржување јавна расправа во салата “22 септември” вo зградата на општинската администрација Благоевград во Благоевград со претставници на сите заинтересирани страни - локални и регионални власти, образовни институции, невладини организации и пошироката јавност на територијата на целните региони од Република Бугарија.

 

Обука за македонските членови на екипите за управување на проектите - Штип

19.07.2019

На 18 јули 2019 година во зградата на мултимедијалниот центар "Киро Глигоров" во Штип (објект изграден по нашата Програма) се одржа обука за македонските членови на екипите за управување на проектите финансирани со вториот повик за предлог проекти.

Обука за бугарските членови на екипите за управување на проектите - Ќустендил

17.07.2019

На 16 јули 2019 година во зградата на регионалната администрација Ќустендил во Ќустендил се одржа обука за бугарските членови на екипите за управување на проектите финансирани со вториот повик за предлог проекти.

Pages

Subscribe to Вести