Вести

Нова верзија на PRAG

30.12.2021

Новата верзија на Практичниот водич за договорни процедури за надворешните активности на ЕУ (PRAG) стапи во сила на 15.12.2021 година.

 

Launch of consultations on the Environmental Assessment Report under the INTERREG IPA CBC Programme between the Republic of Bulgaria and the Republic of North Macedonia 2021-2027

17.12.2021

The Ministry of Regional Development and Public Works, in its capacity as the Managing Authority (MA) of the INTERREG IPA Cross-Border Cooperation Programme between the Republic of Bulgaria and the Republic of North Macedonia for the programming period 2021-2027 has launched consultations on the Environmental Assessment Report (ECA), according to Art. 20, (1), (2) and (3), and Art. 21, (1), p. 1 of the Ordinance on the terms and conditions for carrying out an environmental assessment of plans and programs (Title amended, SG No. 3/2006).

Работна средба во врска со кампањата за собирање проектни идеи кои ќе се спроведуваат во рамките на Територијалната стратегија за интегрирани мерки

08.12.2021

Заменик министерот за регионален развој и јавни работи и раководител на Управувачкиот орган на Програмата за прекугранична соработка INTERREG - ИПА меѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија, г-ѓа Нина Стоименова одржа работна средба во Благоевград со локалните власти, НВО, музеи, центри на заедницата и претставници на граѓанското општество од Југозападна Бугарија во врска со Кампањата започната на 9 ноември за собирање проектни идеи за имплементација во рамките на Интегрираната територијална стратегија, која е дел од Програмата.

Рокот за поднесување проектни идеи се продолжува

07.12.2021

Ве известуваме дека рокот за поднесување проектни идеи за кампањата за собирање проекти, кои ќе се спроведуваат во рамките на Територијалната стратегија за интегрирани мерки, е продолжен до 17 декември 2021 година.

Осми состанок на Заеднички комитет за следење

19.11.2021

Осмиот состанок на Заедничкиот комитет за следење во рамките на INTERREG - ИПА Програмата за прекугранична соработка меѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија 2014-2020 година ќе се одржи онлајн на 23 ноември 2021 година.

14,7 милиони евра се исплатени во рамките на програмата INTERREG IPA CBC меѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија 2014-2020

17.11.2021

До 17 ноември 2021 година, INTERREG - ИПА Програмата за прекугранична соработка меѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија 2014-2020 се спроведува со добро темпо и финансиските резултати се гаранција за реализација на програмските цели , а за 2021 година апсорпцијата на средствата целосно ја покрива целта поставена од Европската комисија според правилото „n + 3“.

Learn more about the future Programme in section 2020 +

12.11.2021

Dear beneficiaries and stakeholders, the documents related to the stages of elaboration of the future Programme are available in the drop-down menu on section 2020+

Отпочнување на кампања за собирање проектни идеи за реализација во рамките на Интегрираната територијална стратегија

09.11.2021

Во претстојните 7 години пред програмата за прекугранична соработка меѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија се отвараат голем број предизвици кои бараат различен,интегриран одговор на територијалните потреби. Во таа насока започна кампања за собирање 

Подбор за длъжността "Контрольор" за осъществяване първо ниво на контрол към дирекция УТС

08.11.2021

ОБЯВА

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

с адрес: гр. София, ул. “Св. Св. Кирил и Методий” 17-19,

тел. 02/9405 574

ОБЯВЯВА ПОДБОР

Pages

Subscribe to Вести