Вести

Ова е Европа - епизода бр.3 "Следната генерација на Европејците"

25.06.2020

Interreg започна комплетно нова комуникациска иницијатива. Таа е наречена „Ова е Европа“ и ке ве однесе до четирите страни на Европа за да ги слушнете обчните граѓани како зборуваат за тоа како Interreg им го има променето животот на подобро.

Тоа се вистински истории на вистински луѓе, раскажани со сопствени зборови во кои се покажува реалното влијание на нашата работа.

Ова е Европа - епизода бр.2 "Соседи"

15.05.2020

Interreg започна комплетно нова комуникациска иницијатива. Таа е наречена „Ова е Европа“ и ке ве однесе до четирите страни на Европа за да ги слушнете обчните граѓани како зборуваат за тоа како Interreg им го има променето животот на подобро.

Тоа се вистински истории на вистински луѓе, раскажани со сопствени зборови во кои се покажува реалното влијание на нашата работа.

Објава за започнување на јавна набавка за избор на изведувач за обезбедување на услуга „Организација на настани во рамките на програмите за прекугранична соработка Interreg - ИПА 2014-2020 година, управувани од Република Бугарија“

05.05.2020

Дирекцијата "Управување со територијална соработка" при Министерството за регионален развој и јавни работи на Република Бугарија, како управувачки орган, објавува започнување на јавна набавка за избор на изведувач за обезбедување на услугата „Организирање настани во рамките на програмите за прекугранична соработка Interreg - ИПА 2014-2020 година, управувани од Република Бугарија“ во согласност со Практичниот водич за правила за спроведување на јавни набавки за надворешни дејности (PRAG).

Упатства на Управувачкиот орган на INTERREG - ИПА програмите за прекугранична соработка во врска со воведените мерки за вонредна состојба на териториите на државите кои учествуваат во програмите - Верзија 2 од 23.04.2020 година

23.04.2020

Управувачкиот орган (УО) на Interreg - ИПА програмата за прекугранична соработка помеѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија 2014-2020 ги известува бенефициентите дека заради подобра контрола и законитост во однос на дејствијата што треба да се преземат во случај на привремено запирање на проектите, ги надополнува упатствата за бенефициентите на програмата:

-  Во однос на одразувањето на привремено запирање на проектите во договорите со изведувачите;

Претходно известување за објавување на јавна набавка за избор на доставувач на услуга "Организирање на настани по Програмите за прекугранична соработка Interreg-IPA 2014-2020, управувани од Република Бугарија“

31.03.2020

Дирекцијата "Управување на територијалната соработка" при Министерството на регионален развој и јавни работи на Република Бугарија известува за претстојното објавување на јавна набавка за избор на доставувач на услуга "Организирање на настани по Програмите за прекугранична соработка Interreg-IPA 2014-2020, управувани од Република Бугарија“ согласно Практичниот прирачник на правила за спроведување на јавни набавки за надворешни дејности на ЕУ (PRAG).

Упатства на Управувачкиот орган на INTERREG - ИПА програмите за прекугранична соработка во врска со воведените мерки за вонредна состојба на териториите на државите кои учествуваат во програмите

20.03.2020

Упатствата на Управувачкиот орган на INTERREG - ИПА програмите за прекугранична соработка помеѓу Република Бугарија - Република Северна Македонија, Република Бугарија - Република Србија и Република Бугарија - Република Турција, во врска со вонредната состојба на територијата на Република Бугарија, воведена на 13.03.2020 година, како и другите вонредни мерки воведени на териториите на земјите партнери, се достапни

Ова е Европа

19.03.2020

Interreg започна комплетно нова комуникациска иницијатива. Таа е наречена „Ова е Европа“ и ке ве однесе до четирите страни на Европа за да ги слушнете обчните граѓани како зборуваат за тоа како Interreg им го има променето животот на подобро.

Pages

Subscribe to Вести