Вести

Анкета за визуелизација на податоци за прекуграничната соработка

17.03.2022

Почитувани дами и господа,

Работиме на подобрување на визуелизацијата на податоците на нашата веб-страница. Би сакале да знаеме како да ги презентираме информациите на најефикасен начин за Вас, за да одговориме соодветно на Вашите потреби како корисници.

Во врска со ова, Ве молиме пополнете ја анкетатата ТУКА

Седница на на Заедничката работна група за Interreg ИПА Програма за прекугранична соработка меѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија 2021-2027

11.03.2022

На 11 март 2022 година онлајн преку Webex платформата се одржа седницата на Заедничката работна група на Interreg ИПА Програма за прекугранична соработка Бугарија - Северна Македонија 2021-2027. Со состанокот претседаваше г-ѓа Делјана Иванова, заменик министер за регионален развој и јавни работи на Република Бугарија и беше копретседаван од г-дин Зоран Димитровски, заменик министер за локална самоуправа на Република Северна Македонија. Поздрави искажа г-ѓа Клаудија Феурле, претставник на Генерална дирекција "Регионален развој" на Европската Комисија.

Јавни расправи во врска со Извештајот за стратегиска оцена на животната средина (ИСОЖС)во рамките на ИНТЕРРЕГ ИПА Програмата за прекугранична соработка меѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија 2021-2027

14.02.2022

Министерството за локална самоуправа (МЛС), во својство на Национален орган (НО) на ИНТЕРРЕГ ИПА Програмата за прекугранична соработка меѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија за програмскиот период 2021-2027 година, оствари 3 јавни расправи во врска со Извештајот за стратегиска оцена на животната средина (ИСОЖС), задолжени според чл.

Дискусија за Извештајот за стратегиска оцена на животната средина на програмата 2021 - 2027

21.01.2022

Министерството за регионален развој и јавни работи, како Управувачки орган (УО) на INTERREG ИПА Програмата за прекугранична соработка меѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија за програмскиот период 2021-2027 година на 20 јануари 2022 година преку Webex  платформата организираше дискусија за  за Извештајот за стратегиска оцена на животната средина на програмата и за Територијалната стратегија за интегрирани мерки.

Отпочнување на консултации за Извештајот за стратегиска оцена на животната средина во рамките на ИНТЕРРЕГ ИПА програмата за прекугранична соработка меѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија за 2021-2027 година

20.01.2022

Министерството за локална самоуправа (МЛС), во својство на Национален орган (НО) на ИНТЕРРЕГ ИПА Програмата за прекугранична соработка меѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија за 2021-2027 година, започна јавни консултации во врска со Извештајот за стратегиска оцена на животната средина (ИСОЖС), задолжени според чл.

Нова верзија на PRAG

30.12.2021

Новата верзија на Практичниот водич за договорни процедури за надворешните активности на ЕУ (PRAG) стапи во сила на 15.12.2021 година.

 

Launch of consultations on the Environmental Assessment Report under the INTERREG IPA CBC Programme between the Republic of Bulgaria and the Republic of North Macedonia 2021-2027

17.12.2021

The Ministry of Regional Development and Public Works, in its capacity as the Managing Authority (MA) of the INTERREG IPA Cross-Border Cooperation Programme between the Republic of Bulgaria and the Republic of North Macedonia for the programming period 2021-2027 has launched consultations on the Environmental Assessment Report (ECA), according to Art. 20, (1), (2) and (3), and Art. 21, (1), p. 1 of the Ordinance on the terms and conditions for carrying out an environmental assessment of plans and programs (Title amended, SG No. 3/2006).

Работна средба во врска со кампањата за собирање проектни идеи кои ќе се спроведуваат во рамките на Територијалната стратегија за интегрирани мерки

08.12.2021

Заменик министерот за регионален развој и јавни работи и раководител на Управувачкиот орган на Програмата за прекугранична соработка INTERREG - ИПА меѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија, г-ѓа Нина Стоименова одржа работна средба во Благоевград со локалните власти, НВО, музеи, центри на заедницата и претставници на граѓанското општество од Југозападна Бугарија во врска со Кампањата започната на 9 ноември за собирање проектни идеи за имплементација во рамките на Интегрираната територијална стратегија, која е дел од Програмата.

Pages

Subscribe to Вести