Европейската комисия одобри Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Северна Македония 2021-2027

30.11.2022

Европейската комисия даде зелена светлина за стартиране на Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ VІ-А ИПП България – Северна Македония 2021-2027 с решение за одобрение от 29 ноември 2022 г.

Ресурс от над 31 млн. евро през следващите 7 години ще бъде инвестиран  в трансграничния регион на Програмата - областите Благоевград и Кюстендил у нас и Североизточен, Източен и Югоизточен планов регион в Северна Македония.

Най-голям дял от програмния бюджет, над 15,5 млн. евро, се предвижда да бъде разпределен за финансиране на проекти за интегрирано териториално развитие с фокус върху специфичните нужди на региона. В рамките на този приоритет ще бъдат подкрепени дейности за разработването на цялостни, интегрирани и устойчиви туристически продукти, за увеличаване на производствения капацитет на МСП и разширяване на тяхната икономическа активност към нови пазари и продукти.

За подобряване на регионалната свързаност и стимулиране на икономическия растеж в трансграничния регион ще бъде финансирано изграждането на ГКПП „Струмяни-Берово“ и свързаната с това инфраструктура. Проектът ще се изпълнява от Областна администрация Благоевград и Управление Митници на Република Северна Македония.

Инвестиции за изграждане на зелени площи в градските и крайградските райони, развитие на естествени зелени градски зони и зелени площи за управление на водите са заложени в Приоритет „По-зелен трансграничен регион“ с ресурс от 5,2 млн. евро.

Facebook icon
Twitter icon