Информативен ден и Форум за пронаоѓање на парнери - Отворен повик за инвестициски проекти по Програмскиот приоритет 1 „Позелен пограничен регион“

19.06.2023
Event date: 
11.07.2023 11:00 to 15:30

Информативен ден и Форум за пронаоѓање на парнери - Отворен повик за инвестициски проекти по Програмскиот приоритет 1 „Позелен пограничен регион“ - ref. No 2021TC16IPCB006 – 2023-3

 

Кочани

Facebook icon
Twitter icon