Първо заседание на Комитета за наблюдение по Програма Interreg VI-A IPA България - Северна Македония 2021-2027

01.12.2022

На 6 декември 2022 г. в Струмица ще се проведе 1-вото заседание на Комитета за наблюдение по Програма Interreg VI-A IPA България - Северна Македония 2021-2027. Срещата ще бъде председателствана от г-н Зоран Димитровски, заместник-министър на местното самоуправление на Република Северна Македония и съпредседателствана от г-жа Десислава Георгиева, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството на Република България.

Към присъстващите ще се обърнат г-н Ристо Пенов, министър на местното самоуправление на Република Северна Македония, г-н Костадин Костадинов, кмет на Община Струмица и г-жа Габи Хагмюлер, представител на DG Regio, Европейска комисия.

По време на срещата членовете на Комитета за наблюдение ще приемат работните документи, ще бъдат информирани за напредъка в изпълнението на настоящата Interreg - IPA Програма за трансгранично сътрудничество и ще бъдат запознати с новата програма Interreg VI-A IPA 2021 - 2007.

На присъстващите ще бъде представен и пакет за кандидатстване, включващ Насоки за предварително определени кандидати и критерии за подбор на операция по Първата покана за набиране на предложения за стратегически проект по Програмата – изграждане на ГКПП „Струмяни – Берово“.

Facebook icon
Twitter icon