Трет состанок на Стратешкиот одбор на територијалната стратегија во рамките на програмата Interreg VI-A ИПА Бугарија - Северна Македонија 2021 - 2027

15.08.2023
Event date: 
29.08.2023 14:00 to 31.08.2023 12:30

Трет состанок на Стратешкиот одбор на територијалната стратегија во рамките на програмата Interreg VI-A ИПА Бугарија - Северна Македонија 2021 - 2027
 

Пониква, Кочани

Facebook icon
Twitter icon