Новини

Нова версия на PRAG

30.12.2021

Новата версия на Практическото ръководство за договорни процедури за външни действия на ЕС (PRAG) влезе в сила на 15.12.2021 г.

 

Стартиране на консултации по Доклада за екологична оценка по програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Северна Македония за програмния период 2021-2027 г.

17.12.2021

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, в качеството си на Управляващ орган (УО) на програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ ИПП между Република България и Република Северна Македония за програмния период 2021-2027 г. стартира консултации по Доклада за екологична оценка (ДЕО) на програмата, съгласно чл. 20, ал. 1, 2 и ал. 3 и чл.21, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (загл. Изм. - дв, бр. 3 от 2006 г.).

Работна среща по повод кампанията за събиране на проектни идеи, които ще се реализират в рамките на Териториалната стратегия за интегрирани мерки

08.12.2021

Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на Програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG - ИПП между Република България и Република Северна Македония, г-жа Нина Стоименова проведе работна среща в гр.

Удължава се срокът за подаване на проектни идеи

07.12.2021

Бихме искали да Ви уведомим, че срокът за подаване на проектни идеи по кампанията за събиране на проекти, които ще се реализират по Териториалната стратегия за интегрирани мерки, се удължава до 17 декември 2021 г.

Осмо заседание на Съвместния комитет за наблюдение

19.11.2021

На 23 ноември 2021 г., онлайн, ще се проведе осмото заседание на Съвместния комитет за наблюдение по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИПП между Република България и Република Северна Македония 2014-2020.
На заседанието ще бъдат разгледани напредъка в изпълнението за периода 2014–2020 и подготовката на бъдещата програма за трансгранично сътрудничество между двете страни за програмния период 2021-2027 г.

14,7 млн. евро са разплатени по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ ИПП България – Република Северна Македония 2014-2020

17.11.2021

Към 17.11.2021 г. Програма ИНТЕРРЕГ ИПП България – Република Северна Македония 2014-2020 се изпълнява с добри темпове и финансовите резултати са гаранция за изпълнение на програмните цели, като за 2021 г. усвояването на средствата изцяло покрива определената от Европейската комисия цел по правилото “n+3”.

По програмата са сключени 73 договора за субсидия и 6 договора за техническа помощ на обща стойност 19,9 млн. евро, което представлява 102,47% от общия бюджет на програмата с одобреното наддоговаряне.

Научете повече за бъдещата програма в секция 2020 +

12.11.2021

Уважаеми бенефициенти и заинтересовани организации, документите, свързани с етапите на разработване на бъдещата програма са достъпни чрез падащото меню в секция 2020+

Подбор за длъжността "Контрольор" за осъществяване първо ниво на контрол към дирекция УТС

08.11.2021

ОБЯВА

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

с адрес: гр. София, ул. “Св. Св. Кирил и Методий” 17-19,

тел. 02/9405 574

ОБЯВЯВА ПОДБОР

Страници

Subscribe to Новини