Новини

Предварително известие за обявяване на обществена поръчка за избор на изпълнител за предоставяне на услуга „Организиране на събития по Програмите за трансгранично сътрудничество Interreg-IPA 2014-2020, управлявани от Република България“

31.03.2020

Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ към Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България съобщава за предстоящо обявяване на обществена поръчка за избор на изпълнител за предоставяне на услуга „Организиране на събития по Програмите за трансгранично сътрудничество Interreg-IPA 2014-2020, управлявани от Република България“ съгласно Практическото ръководство за правила за провеждане на обществени поръчки за външни дейности на ЕС (PRAG).

Указания на УО на ИНТЕРРЕГ-ИПП програмите за ТГС, във връзка с извънредните мерки въведени на териториите на държавите, участващи в програмите

20.03.2020

Указанията на УО на ИНТЕРРЕГ-ИПП програмите за ТГС между Република България - Република Северна Македония,  Република България - Република Сърбия и Република България - Република Турция, във връзка с въведеното извънредно положение на територията на Република България, в сила от 13.3.2020 г., както и другите извънредни мерки, въведени на териториите на партньорските държави, са достъпни ТУК

Това е Европа

19.03.2020

Interreg стартира чисто нова комуникационна инициатива. Наречена е „Това е Европа“ и ще ви транспортира до четирите краища на Европа, за да слушате обихновени граждани, които говорят за това как Interreg е променил живота им към по-добро.

Това са истински истории на истински хора, разказани със собствени думи и разкриващи реалното въздействие на нашата работа.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕНЕФИЦИЕРИТЕ по отношение на настоящата ситуация с COVID-19

13.03.2020

Уважаеми партньори по проекти,

Бихме искали да Ви уверим, че наш приоритет е благополучието и безопасността на всички Вас, както и да окажем подкрепа да се подготвите и да реагирате на развиващата се ситуация по отношение на COVID-19 с цел предотвратяване и борба с болестта.

Горещо ви препоръчваме да спазвате стриктно мерките, предприети на европейско, национално и регионално ниво, и да го прилагате. Бъдете редовно информирани за новите мерки, предложени от съответните органи, и ги прилагайте.

Процедура за подбор на Експерт по мониторинг на инвестиционни проекти по Interreg-ИПП Програма за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Северна Македония за периода 2014-2020 г.

27.01.2020

Министерството на регионалното развитие и благоустройството обявява процедура за подбор на „експерт по мониторинг на инвестиционни проекти“ в Съвместния секретариат по Interreg-ИПП Програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Северна Македония 2014-2020 г.

Анализ на най-често допусканите пропуски при окомплектоването и подаването на исканията за ПНК от страна на българските проектни партньори

22.01.2020

Анализ на най-често допусканите пропуски при окомплектоването и подаването на исканията за ПНК от страна на българските проектни партньори, направен във връзка с обобщен преглед на постъпилите искания за ПНК от началото на периода на изпълнение на проекти по Втората покана, както и на база най-често допусканите грешки от Първата покана. Информацията е представена с цел избягването им и оптимизиране на процеса на отчитане при следващи отчетни периоди.

Интеррег доброволческа младеж - Interreg Volunteer Youth (IVY)

10.12.2019

Интеррег доброволческа младеж - Interreg Volunteer Youth (IVY) е инициатива за подпомагане на програми и проекти на Interreg. Популяризирана от Генерална дирекция „Регионална и градска политика“ на Европейската комисия и управлявана от Асоциацията на европейските гранични региони (AEBR), IVY позволява участието на млади хора в проекти за европейско териториално сътрудничество.

Първа среща на Съвместната работна група

10.10.2019

Първата среща на Съвместната работна група за стратегическо планиране и програмиране за новия програмен период 2021-2027 г. се проведе на 9 октомври 2019 г. в залата на Пресцентъра на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Членовете на Съвместната работна група от двете страни приеха основните работни документи и обсъдиха следващите стъпки, свързани с новия програмен период.

Техническа поддръжка

30.09.2019

Уважаеми потребители и бенефициенти,

Информационните системи за управление и порталите на бенефициентите няма да бъдат достъпни временно поради техническа поддръжка и актуализации на софтуера. Очакваме системата да бъде отново онлайн с прогнозно време за 3 октомври 2019 г.

Страници

Subscribe to Новини