Новини

Нова уеб страница на Програмата

04.10.2023

https://ipa-bgmk.mrrb.bg е новата уеб страница на Програмата Интеррег VI-A ИПП България-Северна Македония 2021-2027, където вече ще може да намирате актуална информация за нейното изпълнение.

Отворена покана за набиране на инвестиционни проекти по приоритет 1 “По-зелен граничен регион“ прилючи - получени общо 9 проектни предложения

16.09.2023

Подаването на проектни предложения по Отворената покана за набиране на инвестиционни проекти по приоритет 1 “По-зелен граничен регион“ на Програма Interreg VI-A ИПП България – Северна Македония  приключи на 15 септември 2023 г. в 23:59 ч. българско време (EET - Eastern European Time).

15 септември 2023 г. - КРАЙЕН СРОК

13.09.2023

Напомняме, че крайният срок за кандидатстване в Отворена покана за набиране на инвестиционни проекти по приоритет 1“ По-зелен граничен регион“ на Програма Interreg VI-A ИПП България – Северна Македония е 15 септември 2023 г. до 23:59 ч.

Въпроси и отговори по Насоки за кандидатите от Отворена покана за набиране на инвестиционни проекти по приоритет 1“ По-зелен граничен регион“

11.09.2023

Въпроси и отговори по Насоки за кандидатите от Отворена покана за набиране на инвестиционни проекти по приоритет 1“ По-зелен граничен регион“ на програмата Интеррег VI-A ИПП България – Северна Македония 2021- 2027

 

Въпроси и отговори са на разположение ТУК

Процедура за подбор за длъжността „Контрольор за осъществяване на първо ниво на контрол“

28.08.2023

Подбор за длъжността „Контрольор за осъществяване на първо ниво на контрол“ в Звеното за осъществяване на първо ниво на контрол по ПТГС, в които България участва за периода 2021-2027 г., към дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ в МРРБ

Министерството на регионалното развитие и благоустройството
с адрес: гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 17-19,
тел. 02/9405 487, факс 02/987 07 37,

Приложение С „Договор за субсидия“

18.08.2023

В Процеса на кандидатстване  по Приоритет 1 “По-зелен трансграничен регион“ на програма INTERREG VI-A ИПП България Северна Македония, Комитетът за наблюдение по програмата със свое Решение, влязло в сила на 17.08.2023 по писмена процедура № 6,  изменя някои разпоредби на Приложение С „Договор за субсидия“, с цел да се гарантира правилното изпълнение на инвестиционните проекти.

Удължава се срокът на анкетата за бенефициенти

02.08.2023

Уважаеми бенефициенти,

срокът за попълване на анкетата, която е част от оценката на въздействието на програмата България-Северна Македония 2014-2020 г., се удължава до 11 август. Ако желаете да получим обратна връзка от Вас и да споделите опита си с програмата, може да попълните анкетата на https://forms.gle/MCYMFGY8JABmkm5i6

Подадени са 24 проектни концепции за развитие на туризма в трансграничния регион на България и Република Северна Македония

25.07.2023

Общо 24 проектни концепции са подадени по първата покана по Териториалната стратегия на програмата България-Северна Македония 2021-2027. Поканата бе насочена към разработване на проектни концепции в областта на развитие на атрактивен, всесезонен туристически продукт чрез интелигентни решения. След като получат одобрение от Стратегическия съвет, всички одобрени кандидати ще бъдат поканени да подадат пълни проектни предложения.

Краен срок за подаване на проектни предложения в JEMS

24.07.2023

Крайният срок за подаване на проектни предложения в JEMS по Териториалната стратегия на програмата Интеррег България-Северна Македония 2021-2027, стратегическа цел 1.2 „Развитие на привлекателен и целогодишен туристически продукт чрез интелигентни решения, осигуряващи универсален достъп и участие“, е

ДНЕС, 24 юли 2023 г., 17:00 ч. EEST (16:00 CEST)!

Страници

Subscribe to Новини