Новини

Новият подход в регионалното и трансграничното развитие ще бъде представен в Кюстендил

11.05.2022

Информационен ден на тема „Новият подход в регионалното и трансграничното развитие 2021-2027 г.“ - представяне и обсъждане на инструменти за подкрепа през програмен период 2021-2027 г., ще се проведе в Парк хотел Кюстендил на 16.05.2022 г. (понеделник) от 11 ч.

Анкета за визуализация на данните за трансграничното сътрудничество

17.03.2022

Уважаеми дами и господа,

Работим в посока подобряване на визуализацията на данни на нашия уебсайт. Бихме искали да разберем как да представим информацията по възможно най-ефективния начин за вас, за да отговорим адекватно на нуждите ви като потребители.

В тази връзка ви молим да попълните настоящата анкета ТУК

 

Заседание на Съвместната работна група за програмиране на Interreg ИПП Програма за ТГС между Република България и Република Северна Македония 2021-2027

11.03.2022

На 11 март 2022 г. се проведе заседание на Съвместната работна група за програмиране на Interreg ИПП Програма за ТГС България - Северна Македония 2021-2027 онлайн чрез платформата Webex. Срещата беше водена от г-жа Деляна Иванова, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството на Република България и съпредседателствана от г-н Зоран Димитровски, заместник-министър на местното самоуправление на Република Северна Македония. Поздрави бяха изразени от г-жа Клаудия Фьорле, представител на ГД „Регионално развитие“ на Европейската комисия.

Проведено обществено обсъждане и обществени консултации на проекта на Програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Северна Македония 2021-2027 г. в България

15.02.2022

Във връзка с подготовката на финална версия на Програмата трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ ИПП България – Република Северна Македония 2021-2027 за официално изпращане до Европейската комисия (ЕК), както и на основание чл. 14, ал. 2 от Постановление № 142 на Министерски съвет от 2019 г., Министерството на регионалното развитие и благоустройството, в качеството на Управляващ орган (УО) на Програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG ИПП между Република България и Република Северна Македония за програмния период 2021-2027 г.

Oбсъждане на Доклада за екологична оценка на програмата 2021-2027

21.01.2022

Министерството на регионалното развитие и благоустройството, в качеството на Управляващ орган (УО) на Програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG ИПП между Република България и Република Северна Македония за програмния период 2021-2027 г. на 20 януари 2022 г. чрез платформата Webex проведе обсъждане на Доклада за екологична оценка на програмата и Териториалната стратегия за интегрирани мерки.

Нова версия на PRAG

30.12.2021

Новата версия на Практическото ръководство за договорни процедури за външни действия на ЕС (PRAG) влезе в сила на 15.12.2021 г.

 

Стартиране на консултации по Доклада за екологична оценка по програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Северна Македония за програмния период 2021-2027 г.

17.12.2021

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, в качеството си на Управляващ орган (УО) на програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ ИПП между Република България и Република Северна Македония за програмния период 2021-2027 г. стартира консултации по Доклада за екологична оценка (ДЕО) на програмата, съгласно чл. 20, ал. 1, 2 и ал. 3 и чл.21, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (загл. Изм. - дв, бр. 3 от 2006 г.).

Страници

Subscribe to Новини