Тендери

Тендерска постапка за „Реконструкција на пешачки патеки"

06.04.2021

Тендерска постапка за „Реконструкција на пешачки патеки"

Референтен број: CB006.2.21.150-1w

Јавна набавка со предмет „Изработка на извештаи за проценка на влијание на животната средина за INTERREG - ИПА програмите за прекугранична соработка 2021 - 2027 година помеѓу Република Бугарија и соодветно....

25.02.2021

Јавна набавка со предмет „Изработка на извештаи за проценка на влијание на животната средина за INTERREG - ИПА програмите за прекугранична соработка 2021 - 2027 година помеѓу Република Бугарија и соодветно  Република Северна Македонија, Република Србија и Република Турција и за прекугранични стратегии за интегриран територијален развој што ќе се финансираат во рамките на INTERREG - ИПА програмите за прекугранична соработка 2021 - 2027 година помеѓу Република Бугарија и со

Тендерска постапка за „Набавка на опрема за хотел СОЛУН“

05.02.2021

Тендерска постапка за „Набавка на опрема за хотел СОЛУН“

Референтен број: CB006.2.21.144/LP/BL5/ 06

Список на допуштени кандидати за учество во постапката за тендерска постапка - Набавка на ИТ опрема за НО - Министерство за локална самоуправа и Заеднички секретаријат – канцеларија Струмица, по Interreg-IPA CBC-TA-2020-2023"

10.12.2020

Список на допуштени кандидати за учество во постапката за тендерска постапка - Набавка на ИТ опрема за НО - Министерство за локална самоуправа и Заеднички секретаријат – канцеларија Струмица, по Interreg-IPA CBC-TA-2020-2023", во согласност со правилата на Interreg-ИПА програмата за прекугранична соработка помеѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија, CCI 2014TC16I5CB006. Референтен број: Interreg-IPA CBC-TA-2020-2023-1 е достапен 

Тендерска постапка "Набавка на ИТ опрема за НО - Министерство за локална самоуправа и Заеднички секретаријат – канцеларија Струмица, по Interreg-IPA CBC-TA-2020-2023"

20.11.2020

Тендерска постапка - Набавка на ИТ опрема за НО - Министерство за локална самоуправа и Заеднички секретаријат – канцеларија Струмица, по Interreg-IPA CBC-TA-2020-2023", во согласност со правилата на Interreg-ИПА програмата за прекугранична соработка помеѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија, CCI 2014TC16I5CB006.

Прашања и одговори за јавна набавка со предмет Подготовка на територијални стратегии за интегрирани мерки во рамките на Целта на кохезивната политика 5 „Европа поблиску до граѓаните“ во рамките на идните програми за прекугранична соработка 2021-2027

19.11.2020

Прашања и одговори за јавна набавка со предмет „Подготовка на територијални стратегии за интегрирани мерки во рамките на Целта на кохезивната политика 5 „Европа поблиску до граѓаните“ во рамките на идните програми за прекугранична соработка Interreg - ИПА Бугарија - Северна Македонија и Бугарија - Турција 2021-2027“  се достапни ТУКА

 

Pages

Subscribe to Тендери