Тендери

Известување за доделување на договор за „Подготвителни активности за изградба/рехабилитација на нов граничен премин (ГП) Струмјани – Берово“

30.03.2023

Известување за доделување на договор за „Подготвителни активности за изградба/рехабилитација на нов граничен премин (ГП) Струмјани – Берово“

Референтен број: RD-02-29-219 – S


Известување за доделување на договор за „Подготвителни активности за изградба/рехабилитација на нов граничен премин (ГП) Струмјани – Берово“, , финансиран во рамките на Interreg-IPA Програмата за прекугранична соработка помеѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија 2014-2020 година.

Референтен број:  RD-02-29-219 – S

Тендерска постапка за „Набавка на опрема за потребите на НЧ „Брача Миладинови – 1936“

20.02.2023

Тендерска постапка за „Набавка на опрема за потребите на НЧ „Брача Миладинови – 1936“

Референтен број: CB006.2.23.115 – LP – Supply 1 

Поедноставена тендерска постапка за „Обезбедување логистика и организација за настани поврзани со имплементација на програмите за прекугранична соработка ИНТЕРЕГ-ИПА“, реф. Бр: Interreg-IPA CBC-TA-2020-8

23.12.2022

Дирекција "Управување со територијална соработка" при Министерството за регионален развој и јавни работи на Република Бугарија (во својство на Управен орган на горенаведените програми) објави тендерскa документација за поедноставена постапка за „Обезбедување логистика и организација за настани поврзани за спроведување на програмите за прекугранична соработка INTERREG-IPA“ според Практичниот водич за правила за јавни набавки за надворешни дејства на ЕУ (PRAG).

 

Тендерска постапка за „Оценка на влијанието на INTERREG-IPA ПРОГРАМИТЕ за прекугранична соработка 2014-2020 УПРАВУВАНИ ОД РЕПУБЛИКА БУГАРИЈА ref. No INTERREG IPA CBC-TA-2020-7

23.12.2022

Дирекцијата „Управување со територијална соработка“, Министерство за регионален развој и јавни работи има намера да додели договор за услуги за „Оценка на влијанието на INTERREG-IPA ПРОГРАМИТЕ за прекугранична соработка 2014-2020, управувани од Република Бугарија“ во Софија, Бугарија со финансиска помош од

Pages

Subscribe to Тендери