Тендери

Тендерска постапка за: „Испорака и монтажа на часовников механизам за "Саат кула" во Дупница“ по проект CB006.2.21.150

24.11.2021

Тендерска постапка за: „Испорака и монтажа на часовников механизам за "Саат кула" во Дупница“ по проект CB006.2.21.150

Референтен број: CB006.2.21.150 – BL. 5.2. Supply of clock system

Тендерска постапка за „Набавка на опрема за дигитализација“ во рамките на проектот CB006.2.21.072 „Светлина од минатото“

24.11.2021

Тендерска постапка за „Набавка на опрема за дигитализација“ во рамките на проектот CB006.2.21.072 „Светлина од минатото“

Референтен број: CB006.2.21.072 – BL 5.2 – Supply of equipment for digitalization

Тендерска постапка за "Набавка на опрема за гаснење пожари" во 4 лота

05.11.2021

Тендерска постапка за "Набавка на опрема за гаснење пожари" во 4 лота:

 

ЛОТ 1: Набавка на пикап со целосна опрема за гаснење пожари;

Cancellation of a Tender Procedure "Supply of equipment for firefighting"

28.10.2021

Cancellation of a Tender Procedure "Supply of equipment for firefighting"

Publication Reference: CB006.2.12.067-SUPPLY-PP2-1


II.1.1) Contract Notice Title: Supply of equipment for firefighting in 4 lots:

LOT 1: Supply of pick-up truck with a complete equipment for firefighting;

LOT 2: Supply of firefighting Command vehicle;

LOT 3: Supply of personal protective equipment for firefighters;

LOT 4: Supply of fire hoses.

II.1.1) Contract Notice Reference Number: CB006.2.12.067-SUPPLY-PP2-1

Section V: Award of contract

Pages

Subscribe to Тендери