Тендери

Список на допуштени кандидати за учество во постапката за тендерска постапка - Набавка на ИТ опрема за НО - Министерство за локална самоуправа и Заеднички секретаријат – канцеларија Струмица, по Interreg-IPA CBC-TA-2020-2023"

10.12.2020

Список на допуштени кандидати за учество во постапката за тендерска постапка - Набавка на ИТ опрема за НО - Министерство за локална самоуправа и Заеднички секретаријат – канцеларија Струмица, по Interreg-IPA CBC-TA-2020-2023", во согласност со правилата на Interreg-ИПА програмата за прекугранична соработка помеѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија, CCI 2014TC16I5CB006. Референтен број: Interreg-IPA CBC-TA-2020-2023-1 е достапен 

Тендерска постапка "Набавка на ИТ опрема за НО - Министерство за локална самоуправа и Заеднички секретаријат – канцеларија Струмица, по Interreg-IPA CBC-TA-2020-2023"

20.11.2020

Тендерска постапка - Набавка на ИТ опрема за НО - Министерство за локална самоуправа и Заеднички секретаријат – канцеларија Струмица, по Interreg-IPA CBC-TA-2020-2023", во согласност со правилата на Interreg-ИПА програмата за прекугранична соработка помеѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија, CCI 2014TC16I5CB006.

Прашања и одговори за јавна набавка со предмет Подготовка на територијални стратегии за интегрирани мерки во рамките на Целта на кохезивната политика 5 „Европа поблиску до граѓаните“ во рамките на идните програми за прекугранична соработка 2021-2027

19.11.2020

Прашања и одговори за јавна набавка со предмет „Подготовка на територијални стратегии за интегрирани мерки во рамките на Целта на кохезивната политика 5 „Европа поблиску до граѓаните“ во рамките на идните програми за прекугранична соработка Interreg - ИПА Бугарија - Северна Македонија и Бугарија - Турција 2021-2027“  се достапни ТУКА

 

Тендерска постапка за набавка на опрема за мебел на зградата на Читалиште „Георги Тодоров - 1885“

21.09.2020

Тендерска постапка за набавка на опрема за мебел на зградата на Центарот на заедницата „Георги Тодоров - 1885“ 

Референтен број: CB006.2.21.107-SU1

Pages

Subscribe to Тендери