• Ден на европската соработка 2022 - Отворен ден
 • Ден на европската соработка 2021 - Виртуелен Туристички Саем
 • Официјална церемонија за врачување на договори по вториот повик за предлог проекти - Софија, 12 јули 2019 год.
 • Шеста седница на Заедничкиот комитет за следење на Interreg - ИПА Програмата за прекугранична соработка Бугарија - Македонија - Берово 17.01.2019
 • Ден на европската соработка 2018
 • Ден на европската соработка 2017
 • Четврта седница на Заедничкиот комитет за следење - Берово
 • Европски ден на соработка 2016 - Концерт “Заедничките граници не прават поблиски”
 • Проект: Бугарче и Македонче – рака за рака
 • Трета седница на Заедничкиот комитет за следење - Ќустендил
 • Концерт во рамки на проектот Rock’n Pop границите
 • Проект: Велосипедски патеки за граѓаните и гостите на Ќустендил и Крива Паланка
 • Фестивал во рамки на проектот Дигитална култура за регионална кохезија - Ќустендил
 • Европски ден на соработка 2015 во Ќустендил
 • Проект: Културниот туризам – мост помеѓу населението во прекуграничниот регион Грмен и Босилово
 • Проект: Обновување на природата за подобар квалитет на живот – парк Берово
 • Проект:  Бизнис Инкубатор - економски развој и видливост на граничниот регион
 • Проект: Обновување на природата за подобар квалитет на живот – парк Сандански
 • Посета на проект на членовите на Заедничкиот комитет за следење – Разлог
 • Ден на европската соработка 2015
https://ipa-bgmk.mrrb.bg е новата веб-страница на Програмата Интеррег VI-A ИПА Бугарија - Северна...
Поднесувањето на предлог проектите во рамките на Отворениот повик за инвестициски проекти во...
Потсетуваме дека крајниот рок за аплицирање на Отворениот повик за инвестициски проекти во рамките...

Финансирани проекти

Projects funded map image

Приказна за успехот 2007-2013

2007-2013 picture