Прашања и одговори по тендерска постапка со предмет „Обезбедување логистика и организација за настани поврзани со имплементација на програмите за прекугранична соработка ИНТЕРЕГ-ИПА“, реф. Бр: Interreg-IPA CBC-TA-2020-8

16.01.2023

Прашања и одговори по тендерска постапка со предмет „Обезбедување логистика и организација за настани поврзани со имплементација на програмите за прекугранична соработка ИНТЕРЕГ-ИПА“, реф. Бр: Interreg-IPA CBC-TA-2020-8 се прикачени подолу.

Files: 
Facebook icon
Twitter icon