Настани

June 2023

06.06.2023 13:00

ФОРУМ ЗА ПРОНАОЃАЊЕ НА ПАРТНЕРИ

Повик 1 - Аплицирање со проектни концепти - Специфична цел 1.2 „Развој на атрактивен туристички производ за сите сезони“ по  Територијалната стратегија на Програмата INTERREG VI-A ИПА Бугарија - Северна Македонија 2021-2027

 

сала „22-ри Септември“ - пл. „Георги Измирлиев-Македонче“ бр.1, Благоевград, Бугарија

01.06.2023 11:00

Информативен ден – Обука на апликанти

Аплицирање со проектни концепти Повик 1 - Специфична цел 1.2 „Развој на атрактивен туристички производ за сите сезони“

по  Територијалната стратегија на Програмата INTERREG VI-A ИПА Бугарија - Северна Македонија 2021-2027

 

Кочани, Северна Македонија