Стартира поканата за изградба на граничниот премин „Клепало“ по новата програма за прекугранична соработка меѓу Бугарија и Северна Македонија

08.12.2022

Стартира поканата за изградба на граничниот премин „Клепало“ по новата програма за прекугранична соработка меѓу Бугарија и Северна Македонија.

Формиран е и Стратегискиот борд на територијалната стратегија

 

„Ја започнуваме првата покана во рамките на новата програма за прекугранична соработка меѓу Бугарија и Северна Македонија. Таа ќе биде за нашиот стратешки проект за изградба на граничниот премин Клепало, со кој ќе го оствариме 20-годишниот сон на жителите од регионот, во многу важен момент од развојот на односите меѓу двете земји“. Ова го истакна заменик-министерот за регионален развој и јавни работи, Десислава Георгиева, на отворањето на првиот состанок на Комитетот за следење на програмата Бугарија-Северна Македонија 2021-2027, што се одржа во Струмица. Таа додаде дека изградбата на новиот граничен премин ќе го олесни густиот сообраќај меѓу двете земји, ќе го стимулира економскиот развој на регионот и ќе овозможи директен пристап до автопатот Струма, кој е важен дел од трансевропската транспортна мрежа.

Членовите на комисијата го одобрија Упатството за аплицирање за стратешкиот проект од програмата за подготовка и изградба на граничниот премин лоциран меѓу општините Берово и Струмјани. За овие активности се предвидени над 10,3 милиони евра. Корисници под него се Подрачната управа во Благоевград и Царинската управа во Република Северна Македонија.

Новата програма меѓу Бугарија и Северна Македонија ќе поддржи и инвестиции во зелената инфраструктура. Целта е да се постигне поздрава, естетска и функционална средина во населените места преку изградба на соодветни зелени површини. Средствата од над 5,2 милиони евра се во рамките на Приоритет 1 „Позелен прекуграничен регион“.

При имплементација на Приоритет 3 „Интегриран развој на прекуграничниот регион“ ќе се следи специјално изработената Територијална стратегија. Таа ќе биде раководена од Стратегиски борд, кој основачкиот состанок го одржа во Струмица. На состанокот, едногласно беше одобрена стратегијата и беа избрани двајцата копретседатели на бордот - Илко Стојанов, градоначалник на Благоевград и Андреа Златковска, координатор во Центарот за развој на Источниот плански регион на Република Северна Македонија. Членовите на одборот се заинтересираните страни од прекуграничниот регион кои учествуваа во изработката на стратешкиот документ - регионални и локални власти, професионални организации, претставници на бизнисот и невладиниот сектор.

Територијалната стратегија се фокусира во две насоки: зголемување на конкурентноста на локалната економија преку технолошка трансформација и промовирање на сезонски туризам со интелигентни решенија. За проекти во овие области се издвоени 15,6 милиони евра, што претставува половина од средствата од програмата. Отворањето на мерките од стратегијата ќе започне во првата половина на 2023 година.

Facebook icon
Twitter icon