Проведе се 1-вото заседание на Комитета за наблюдение в рамките на Програма Interreg VI-A ИПП България – Северна Македония 2021-2027

08.12.2022

На 6 декември 2022 г. в Струмица се проведе 1-во заседание на Комитета за наблюдение в рамките на Програма Interreg VI-A ИПП България – Северна Македония 2021-2027. Срещата бе председателствана от г-н Зоран Димитровски, заместник-министър на местното самоуправление на Република Северна Македония и съпредседателствана от г-жа Десислава Георгиева, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството на Република България.

Към присъстващите се обърнаха г-н Ристо Пенов, министър на местното самоуправление на Република Северна Македония, г-н Костадин Костадинов, кмет на Община Струмица и г-жа Габи Хагмюлер, представител на Европейската комисия.

По време на заседанието членовете на Комитета за наблюдение одобриха Насоките за кандидатстване по стратегическия проект от програмата за подготовка и изграждане на граничния контролен пропускателен пункт между общините Струмяни  и Берово. Отпуснатите средства за този нов граничен пункт са над 9 милиона евро, а бенефициенти ще бъдат Областна администрация Благоевград и Митническа администрация на Северна Македония.

Предишния ден се проведе учредителното заседание на Стратегическия съвет на Териториалната стратегия по Приоритет 3 „Интегрирано развитие на трансграничния регион“, на което беше одобрена Териториалната стратегия и бяха избрани двамата съпредседатели на борда – Илко Стоянов, кмет на община Благоевград и Андреа Златковска, координатор в Центъра за развитие на Източния планов район.

 

Facebook icon
Twitter icon