1-во заседание на Стратегическия съвет на Териториалната стратегия по Interreg VI-A IPA България - Северна Македония Програма 2021 -2027

30.11.2022
Event date: 
05.12.2022 12:30 to 16:15
Facebook icon
Twitter icon