Вести

Оценка на влијанието на ИПА Програмите за прекугранична соработка 2007-2013

21.12.2016
Оценка на влијанието на ИПА Програмите за прекугранична соработка  2007-2013

Во 2016 година, Министерството за регионален развој и јавни работи додели  договор за услуги за надворешно вршење на оценка на влијанието на ИПА Програмите за прекугранична соработка  2007-2013, раководени од страна на Република Бугарија.

Обуката „Имплементација на проекти“ за македонските бенефициенти по првиот повик беше одржана во Струмица

06.11.2016

На 3-ти ноември 2016 година во Хотел Сириус во Струмица се одржа обуката за македонските бенефициенти, чиишто проекти се финансираат по првиот повик за проектни предлози.

Обновен список на предлог проекти одобрени за финансирање по првиот повик

01.11.2016

Обновени списоци на предлог проекти по првиот повик № 2014TC16I5CB007 – 2015 – 1 по процедурите за преддоговарање и обжалување, согласно решенијата на заедничкиот комитет за следење од 14-ти април 2016, 23-ти јуни 2016 и 28-ми септември 2016:  

Обуката „Имплементација на проекти“ за бугарските бенефициенти по првата покана беше организирана во Ќустендил

24.10.2016

На 21 октомври 2016 год. во Парк Хотел Ќустендил во Ќустендил беше организирана обука на бугарски јазик за бенефициентите чии што проекти се предложени за финансирање по првата покана за проектни предлози.  

Обуката беше фокусирана врз техничкото и финансиското спроведување на проектите, набљудување, завршување и последователните проверки, процедурите за договарање, верификација на расходите од страна на контролор, електронскиот систем за размена на документи и информации, како и со други поврзани прашања.

Pages

Subscribe to Вести