Вести

Providing service for “Organization of events under Interreg - IPA CBC Programmes Bulgaria - Serbia, Bulgaria - the Former Yugoslav Republic of Macedonia and Bulgaria - Turkey”

19.07.2017

Ministry of Regional Development and Public Works of the Republic of Bulgaria, Directorate General “Territorial Cooperation Management” intends to award a service contract for organization of events under Interreg - IPA CBC Programmes Bulgaria - Serbia, Bulgaria - the Former Yugoslav Republic of Macedonia and Bulgaria – Turkey.

The tender dossier is available HERE

Supply of office furniture under Interreg-IPA Cross-border Programmes, managed by the Republic of Bulgaria

06.07.2017

Ministry of Regional Development and Public Works of the Republic of Bulgaria, the Directorate General “Territorial Cooperation Management” intends to award a supply contract for delivery, fitting and installation of office furniture for the needs of the Interreg-IPA CBC Programmes Bulgaria - Serbia, Bulgaria - the former Yugoslav Republic of Macedonia and Bulgaria – Turkey.

 

The tender dossier is available HERE

 

Oбука за бенефициентите чии проекти дополнително се финансирани во рамките на Првиот повик

27.06.2017

На 27 јуни 2017 година во просториите на Заедничкиот секретаријат во Ќустендил  се одржа обука за бенефициентите чии проекти дополнително се финансирани во рамките на Првиот повик за избор на проектни предлози.

Обновени списоци на предлог проекти одобрени за финансирање по првиот повик - 09.06.2017

09.06.2017

Обновени списоци на предлог проекти по првиот повик № 2014TC16I5CB007 – 2015 – 1 по процедурите за преддоговарање и обжалување, согласно решенијата на заедничкиот комитет за следење од 14-ти април 2016, 23-ти јуни 2016, 28-ми септември 2016, 28 декември 2016 и 22 март 2017: 

 

Четврт состанок на Заедничкиот комитет за следење

31.05.2017

Четвртиот состанок на Заедничкиот комитет за следење на Програмата за прекугранична соработка Interreg-ИПА Бугарија - Македонија 2014-2020 се одржа на 30 мај 2017 година, во Берово, во просториите на Бизнис инкубатор - Берово, реконструиран со финансиска поддршка на нашата Програма во рамки на претходниот програмски период по проектот  "Бизнис инкубатор - економски развој и видливост на пограничниот регион".

Европа во мојот регион 2017

02.05.2017

Кампањата „Европа во мојот регион“ 2017 започнува на 2 мај во 25 држави од Европската Унија.

Pages

Subscribe to Вести