15 септември 2023 г. - КРАЙЕН СРОК

13.09.2023

Напомняме, че крайният срок за кандидатстване в Отворена покана за набиране на инвестиционни проекти по приоритет 1“ По-зелен граничен регион“ на Програма Interreg VI-A ИПП България – Северна Македония е 15 септември 2023 г. до 23:59 ч.

Facebook icon
Twitter icon