Анкета за корисници

21.07.2023

Почитувани корисници,

Во тек е оценка на влијанието на Програмата Бугарија-Северна Македонија за периодот 2014-2023 година. Важен дел од оценката се повратните информации од корисниците кои ја имаат можноста да го споделат своето искуство со Програмата.

Доколку сакате да учествувате во анкетата, пополнете ја најдоцна до 4 август 2023 година на следниот линк: https://forms.gle/MCYMFGY8JABmkm5i6

Facebook icon
Twitter icon