15 септември 2023 година - КРАЕН РОК

13.09.2023

Потсетуваме дека крајниот рок за аплицирање на Отворениот повик за инвестициски проекти во рамките на Програмскиот приоритет 1 „Позелен пограничен регион“ на програмата Interreg VI-A ИПА Бугарија - Северна Македонија е 15 септември 2023 год. до 23:59 часот (ЕЕТ)

Facebook icon
Twitter icon