Нова веб-страница на Програмата

04.10.2023

https://ipa-bgmk.mrrb.bg е новата веб-страница на Програмата Интеррег VI-A ИПА Бугарија - Северна Македонија 2021-2027, каде ќе можете да пронаоѓате актуелна информација за нејзиното имплементирање.

Facebook icon
Twitter icon