Прашања и одговори во врска со Насоките за апликантите на отворениот повик за инвестициски проекти во рамките на Програмскиот приоритет 1 „Позелен пограничен регион“

11.09.2023

Прашања и одговори во врска со Насоките за апликантите на отворениот повик за инвестициски проекти во рамките на Програмскиот приоритет 1 „Позелен пограничен регион“.

 

Прашањата и одговорите се достапни ТУКА

Facebook icon
Twitter icon