Въпроси и отговори по Ръководство за кандидатстване с концепции за проектни предложения (Покана 1) по Териториалната стратегия

12.07.2023

Въпроси и отговори по Ръководство за кандидатстване с концепции за проектни предложения (Покана 1) по Териториалната стратегия на Програма INTERREG VI-A ИПП България Северна Македония 2021-2027, Специфична цел 1.2 „Разработване на атрактивен, целосезонен туристически продукт чрез интелигентни решения, които осигуряват универсален достъп и участие“.

Въпроси и отговори са на разположение ТУК

 

 

Facebook icon
Twitter icon