Отворена покана за набиране на инвестиционни проекти по приоритет 1 “По-зелен граничен регион“ прилючи - получени общо 9 проектни предложения

16.09.2023

Подаването на проектни предложения по Отворената покана за набиране на инвестиционни проекти по приоритет 1 “По-зелен граничен регион“ на Програма Interreg VI-A ИПП България – Северна Македония  приключи на 15 септември 2023 г. в 23:59 ч. българско време (EET - Eastern European Time).

Чрез системата за електронно кандидатстване JeMS бяха получени общо 9 проектни предложения.
 

Отворената покана за набиране на инвестиционни проекти по приоритет 1 “По-зелен граничен регион“ на Програма Interreg VI-A ИПП България – Северна Македония беше обявена на 7 юни 2023 г. Общата сума на поканата е 4 561 091 евро.

Facebook icon
Twitter icon