Подадени са 24 проектни концепции за развитие на туризма в трансграничния регион на България и Република Северна Македония

25.07.2023

Общо 24 проектни концепции са подадени по първата покана по Териториалната стратегия на програмата България-Северна Македония 2021-2027. Поканата бе насочена към разработване на проектни концепции в областта на развитие на атрактивен, всесезонен туристически продукт чрез интелигентни решения. След като получат одобрение от Стратегическия съвет, всички одобрени кандидати ще бъдат поканени да подадат пълни проектни предложения.

Facebook icon
Twitter icon