Приложение С „Договор за субсидия“

18.08.2023

В Процеса на кандидатстване  по Приоритет 1 “По-зелен трансграничен регион“ на програма INTERREG VI-A ИПП България Северна Македония, Комитетът за наблюдение по програмата със свое Решение, влязло в сила на 17.08.2023 по писмена процедура № 6,  изменя някои разпоредби на Приложение С „Договор за субсидия“, с цел да се гарантира правилното изпълнение на инвестиционните проекти. Тъй като договорът за субсидия (Приложение С) се предоставя само за информация по време на процеса на кандидатстване, промените в него няма да повлияят на подготовката на проектите от потенциалните бенефициенти.

Моля, вижте измененото Приложение С „Договор за субсидия“ ТУК

Facebook icon
Twitter icon