Краен срок за подаване на проектни предложения в JEMS

24.07.2023

Крайният срок за подаване на проектни предложения в JEMS по Териториалната стратегия на програмата Интеррег България-Северна Македония 2021-2027, стратегическа цел 1.2 „Развитие на привлекателен и целогодишен туристически продукт чрез интелигентни решения, осигуряващи универсален достъп и участие“, е

ДНЕС, 24 юли 2023 г., 17:00 ч. EEST (16:00 CEST)!

Facebook icon
Twitter icon