СРГ

Седмо заседание (писмена процедура) на Съвместната работна група

01.09.2022

Съвместната работна група за разработване на програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег ИПП между България и Република Северна Македония 2021-2027 прие Решение № 8/23.08.2022 г. чрез писмена процедура.

Всички документи са приложени по-долу.

Шесто заседание на Съвместната работна група

27.04.2022

По време на шестото заседание на Съвместната работна група за разработване на програмата за трансгранично сътрудничество между България и Република Северна Македония бе прието Решение № 7/11.03.2022 г.

Всички документи са приложени по-долу.

Заседание на Съвместната работна група за програмиране на Interreg ИПП Програма за ТГС между Република България и Република Северна Македония 2021-2027

11.03.2022

На 11 март 2022 г. се проведе заседание на Съвместната работна група за програмиране на Interreg ИПП Програма за ТГС България - Северна Македония 2021-2027 онлайн чрез платформата Webex. Срещата беше водена от г-жа Деляна Иванова, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството на Република България и съпредседателствана от г-н Зоран Димитровски, заместник-министър на местното самоуправление на Република Северна Македония. Поздрави бяха изразени от г-жа Клаудия Фьорле, представител на ГД „Регионално развитие“ на Европейската комисия.

5th meeting (written procedure) of the Joint Working Group

24.01.2022

Съвместната работна група за разработване на програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег ИПП между България и Република Северна Македония 2021-2027 прие Решение № 6/11,01.2022 г. чрез писмена процедура.

Четвърто заседание на Съвместната работна група (СРГ)

12.02.2021

На 11 февруари 2021 г. се проведе онлайн четвъртото заседание на Съвместната работна група за Interreg-ИПП Програма за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Северна Македония 2021-2027. Срещата беше председателствана от г-жа Деница Николова, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството на Република България и съпредседателствана от г-н Зоран Димитровски, заместник-министър на местното самоуправление на Република Северна Македония.

3-то заседание (писмена процедура) на седница на съвместната работна група

04.12.2020

Съвместната работна група на INTERREG-ИПП Програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Северна Македония 2021-2027 г. прие Решение №4 от 27 октомври 2020 г. с писмена процедура.

2-ро заседание (писмена процедура) на седница на Съвместната работна група (СРГ)

23.10.2020

Съвместната работна група на INTERREG-ИПП Програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Северна Македония 2021-2027 г. прие Решение №3 от 13 юли 2020 г. с писмена процедура.

 

 

 

Първо заседание на Съвместната работна група (СРГ)

23.10.2020

Първото заседание на Съвместната работна група (СРГ) за разработване на програмата за трансгранично сътрудничество, съфинансирана от IPA III за програмния период 2021 - 2027 г. между Република България и Република Северна Македония, се проведе на 9 октомври 2019 г. в София, България.

Приетите документи са приложени по-долу.

 

Subscribe to СРГ