Заседание на Съвместната работна група за програмиране на Interreg ИПП Програма за ТГС между Република България и Република Северна Македония 2021-2027

11.03.2022

На 11 март 2022 г. се проведе заседание на Съвместната работна група за програмиране на Interreg ИПП Програма за ТГС България - Северна Македония 2021-2027 онлайн чрез платформата Webex. Срещата беше водена от г-жа Деляна Иванова, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството на Република България и съпредседателствана от г-н Зоран Димитровски, заместник-министър на местното самоуправление на Република Северна Македония. Поздрави бяха изразени от г-жа Клаудия Фьорле, представител на ГД „Регионално развитие“ на Европейската комисия.

Основният фокус на заседанието беше обсъждането и приемането на окончателния проект на (INTERREG VI-A) Interreg ИПП Програма за ТГС  България - Северна Македония 2021-2027, включително нейните приложения: Карта на програмния регион, Приложение 3- Стратегически проект, Рамка за изпълнение - Проект методологичен документ и Комуникационна стратегия, както и решението за представяне на програмата на Европейската комисия за приемане.

 

Facebook icon
Twitter icon