Търгове

Тръжна процедура за „ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ИНТЕРРЕГ-ИПП ПРОГРАМИТЕ ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 2014-2020, УПРАВЛЯВАНИ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ” референтен номер:INTERREG IPA CBC-TA-2020-7

23.12.2022

Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество” обявява тръжна процедура за предоставяне на услуги за “Оценка на въздействието на Интеррег-ИПП програмите за трансгранично сътрудничество, управлявани от Република България” с финансовата помощ от

Интеррег-ИПП Програмата за ТГС България-Турция (CCI Number 2014TC16I5CB005),
Интеррег-ИПП Програмата за ТГС между Република България и Република Северна Македония (CCI Number 2014TC16I5CB006),
Интеррег-ИПП Програмата за ТГС България-Сърбия (CCI 2014TC16I5CB007).

Отмяна на тръжна процедура за Корекция на дере през с. Гърмен между кв. 63 и кв. 65 и Корекция на дере през с. Огняново между кв. 48 и кв. 50.

19.12.2022

CANCELLATION OF A TENDER PROCEDURE

 

II.1.1) Contract Notice Title: “Correction of a gully through the village of Garmen between quarter 63 and quarter 65” and correction of a gully through the village of Ognyanovo between quarter 48 and quarter 50” – Municipality of Garmen, Blagoevgrad Region/ Republic of Bulgaria

II.1.1) Contract Notice Reference Number: Construction works in Garmen - CCI 2014TC16I5CB006

Тръжна процедура за изграждане на бетонна канализация за атмосферна вода в село Босилово и село Бориево – община Босилово

05.12.2022

Тръжна процедура за изграждане на бетонна канализация за атмосферна вода в село Босилово и село Бориево – община Босилово, Югоисточен регион/ Република Северна Македония

Референтен номер: CB006.2.12.100 -01

Страници

Subscribe to Търгове