Търгове

Обществена поръчка с предмет „Изработване на доклади за екологична оценка за INTERREG - ИПП програми за ТГ сътрудничество между Република България и съответно....

25.02.2021

Обществена поръчка с предмет „Изработване на доклади за екологична оценка за INTERREG - ИПП програми за ТГ сътрудничество между Република България и съответно Република Северна Македония, Република Сърбия и Република Турция и за трансгранични стратегии за интегрирано териториално развитие, които ще бъдат финансирани INTERREG - ИПП програмите за сътрудничество 2021 - 2027 между Република България и съответно Република Северна Македония, Република Сърбия и Република Турция"

Тръжна процедура за „Доставка на оборудване за хотел СОЛУН"

05.02.2021

Тръжна процедура за „Доставка на оборудване за хотел СОЛУН"

Референтен номер: CB006.2.21.144/LP/BL5/ 06

Списък на допуснатите кандидати за участие в тръжна процедура "Доставка на ИТ оборудване за НО - Министерство на местното самоуправление и Съвместен секретариат–клон Струмица, по Interreg-IPA CBC-TA-2020-2023"

10.12.2020

Списък на допуснатите кандидати за участие в тръжна процедура "Доставка на ИТ оборудване за НО - Министерство на местното самоуправление и Съвместен секретариат–клон Струмица, по Interreg-IPA CBC-TA-2020-2023", в съответствие с правилата на Interreg-ИПП програма за ТГС между Република България и Република Северна Македония, CCI 2014TC16I5CB006  е на разположение​ ТУК

Tръжна процедура "Доставка на ИТ оборудване за НО - Министерство на местното самоуправление и Съвместен секретариат–клон Струмица, по Interreg-IPA CBC-TA-2020-2023"

20.11.2020

Tръжна процедура "Доставка на ИТ оборудване за НО - Министерство на местното самоуправление и Съвместен секретариат–клон Струмица, по Interreg-IPA CBC-TA-2020-2023", в съответствие с правилата на Interreg-ИПП програма за ТГС между Република България и Република Северна Македония, CCI 2014TC16I5CB006.

 

Въпроси и отговори по обществена поръчка с предмет Изготвяне на териториални стратегии за интегрирани мерки в обхвата на Цел на политиката на сближаване 5 „Европа по близо до гражданите“ по бъдещите програми за ТГС Интеррег - ИПП 2021-2027

19.11.2020

Въпроси и отговори по обществена поръчка с предмет „Изготвяне на териториални стратегии за интегрирани мерки в обхвата на Цел на политиката на сближаване 5 „Европа по близо до гражданите“ по бъдещите програми за ТГС Интеррег - ИПП България – Република Северна Македония и България - Турция 2021-2027“  са на разположение ТУК

Страници

Subscribe to Търгове