Търгове

ОТМЯНА НА ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА за "Строителни работи на Кадин мост – с. Невестино"

20.05.2020

ОТМЯНА НА ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА за "Строителни работи на Кадин мост – с. Невестино"

Референтен номер: CB006.2.21.108  - W  


 

 

 

1.       Референтен номер:

Обявление за стартиране на обществена поръчка за избор на изпълнител за предоставяне на услуга „Организиране на събития по Програмите за трансгранично сътрудничество Interreg-IPA 2014-2020, управлявани от Република България“

05.05.2020

Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ към Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България, в качеството си на Управляващ орган, обявява стартирането на обществена поръчка за избор на изпълнител за предоставяне на услуга „Организиране на събития по Програмите за трансгранично сътрудничество Interreg-IPA 2014-2020, управлявани от Република България“ съгласно Практическото ръководство за правила за провеждане на обществени поръчки з

Страници

Subscribe to Търгове