Документи

Нова версия на PRAG

12.07.2022

Новата версия на Практическото ръководство за договорни процедури за външни действия на ЕС (PRAG) влезе в сила на 24.06.2022 г.

 

Новата версия на PRAG можете да намерите ТУК.

Нова версия на PRAG

30.12.2021

Новата версия на Практическото ръководство за договорни процедури за външни действия на ЕС (PRAG) влезе в сила на 15.12.2021 г.

 

Вътрешни правила за администриране на нередности в дирекция „Управление на териториалното сътрудничество", МРРБ, версия август 2021 г.

17.08.2021

Вътрешните правила за администриране на нередности в дирекция „Управление на териториалното сътрудничество", МРРБ по Програмите за европейско териториално сътрудничество , версия август 2021 г., можете да намерите ТУК.

Вътрешни правила за администриране на нередности в дирекция „Управление на териториалното сътрудничество", МРРБ, версия септември 2020 г.

25.09.2020

Вътрешните правила за администриране на нередности в дирекция „Управление на териториалното сътрудничество", МРРБ по Програмите за европейско териториално сътрудничество , версия септември 2020 г., можете да намерите ТУК.

Годишен доклад за наблюдение изпълнението на съвместимостта на оценката на въздействие върху околната среда с доклада за стратегическа екологична оценка на Програмата за 2019 година

02.04.2020

Годишен мониторингов доклад за 2019 г. относно съвместимостта на въздействието върху околната среда на Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия за периода 2014-2020 г. по Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП II) със стратегически екологичен доклад (SEA) можете да намерите в приложения файл.

Резюме за оценка на изпълнението

24.07.2019

Резюме за оценка на изпълнението по Програмата можете да намерите ТУК.

Страници

Subscribe to Документи