Шесто заседание на Съвместната работна група

27.04.2022

По време на шестото заседание на Съвместната работна група за разработване на програмата за трансгранично сътрудничество между България и Република Северна Македония бе прието Решение № 7/11.03.2022 г.

Всички документи са приложени по-долу.

Facebook icon
Twitter icon