5th meeting (written procedure) of the Joint Working Group

24.01.2022

Съвместната работна група за разработване на програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег ИПП между България и Република Северна Македония 2021-2027 прие Решение № 6/11,01.2022 г. чрез писмена процедура.

Facebook icon
Twitter icon