4-та седница на Заедничката работна група

12.02.2021

На 11 февруари 2021 година, онлајн се одржа седница на Заедничката работна група за Interreg - ИПА Програмата за прекугранична соработка меѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија 2021-2027. Со состанокот претседаваше г-ѓа Деница Николова, заменик министер за регионален развој и јавни работи на Република Бугарија и ко-претседаваше г-дин Зоран Димитровски, заменик министер за локална самоуправа на Република Северна Македонија. Честитки беа изразени од г-ѓа Клаудија Феурле, претставник на Европската комисија, Генерален директорат за регионална политика и урбанизација.

Главниот фокус на состанокот беше дискусијата и усвојувањето на Логиката за интервенција за претстојниот Програмски период 2021-2027 година.

 

Донесените документи се приложени подолу.

Facebook icon
Twitter icon