Четвърто заседание на Съвместната работна група (СРГ)

12.02.2021

На 11 февруари 2021 г. се проведе онлайн четвъртото заседание на Съвместната работна група за Interreg-ИПП Програма за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Северна Македония 2021-2027. Срещата беше председателствана от г-жа Деница Николова, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството на Република България и съпредседателствана от г-н Зоран Димитровски, заместник-министър на местното самоуправление на Република Северна Македония. Приветствия изрази г-жа Клаудия Фойрле, представител на Европейската комисия, Генерална дирекция Регионална политика и урбанизация.

Основният фокус на срещата беше обсъждането и приемането на логиката на интервенция за предстоящия програмен период 2021-2027.

 

Приетите документи са приложени по-долу.

Facebook icon
Twitter icon