Екологична оценка

Доклад за екологична оценка по програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Северна Македония за програмния период 2021-2027 г.

23.05.2022

Доклада за екологична оценка по програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Северна Македония за програмния период 2021-2027 г. с отразени резултати от проведените консултации, нетехническо резюме към доклада, както и становище по Екологична оценка на Министерство на околната среда и водите, може да намерите приложени по-долу.

 

Oбсъждане на Доклада за екологична оценка на програмата 2021-2027

21.01.2022

Министерството на регионалното развитие и благоустройството, в качеството на Управляващ орган (УО) на Програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG ИПП между Република България и Република Северна Македония за програмния период 2021-2027 г. на 20 януари 2022 г. чрез платформата Webex проведе обсъждане на Доклада за екологична оценка на програмата и Териториалната стратегия за интегрирани мерки.

Стартиране на консултации по Доклада за екологична оценка по програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Северна Македония за програмния период 2021-2027 г.

17.12.2021

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, в качеството си на Управляващ орган (УО) на програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ ИПП между Република България и Република Северна Македония за програмния период 2021-2027 г. стартира консултации по Доклада за екологична оценка (ДЕО) на програмата, съгласно чл. 20, ал. 1, 2 и ал. 3 и чл.21, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (загл. Изм. - дв, бр. 3 от 2006 г.).

Покана за участие в консултации по проекта на Задание за определяне обхвата и съдържанието на доклада за ЕО по програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Северна Македония за периода 2021-2027

15.07.2021

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, в качеството си на Управляващ орган (УО) на програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ ИПП между Република България и Република Северна Македония за програмния период 2021-2027 г. стартира консултации (в България) по Задание за определяне на обхвата и съдържанието на доклада за екологична оценка (ДЕО) на програмата.

Subscribe to Екологична оценка