3-та седница (писмена процедура) на Заедничката работна група

04.12.2020

Заедничката работна група на INTERREG-ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија 2021-2027  ја донесе Одлуката бр.4 од 27 октомври 2020 година со писмена процедура.

Facebook icon
Twitter icon