Трето заседание на Стратегическия съвет на Териториалната стратегия по Програма Interreg VI-A ИПП България - Северна Македония 2021 -2027

15.08.2023
Event date: 
29.08.2023 14:00 to 31.08.2023 12:30

Трето заседание на Стратегическия съвет на Териториалната стратегия по Програма Interreg VI-A ИПП България - Северна Македония 2021 -2027

 

Пониква, Кочани

Facebook icon
Twitter icon