Събития

Юни 2023

06.06.2023 13:00

ФОРУМ ЗА ТЪРСЕНЕ НА ПАРТНЬОРИ

Покана 1 - Кандидатстване с концептуални бележки - Специфична цел 1.2 „Разработване на атрактивен, всесезонен туристически продукт“ по Териториалната стратегия на Програма Interreg VI-A ИПП България – Северна Македония 2021-2027

 

зала „22-ри Септември“ - пл. „Георги Измирлиев-Македонче“ 1, Благоевград, България

01.06.2023 11:00

Информационен ден – Обучение на кандидатстващи

Кандидатстване с концептуални бележки Покана 1 - Специфична цел 1.2 „Разработване на атрактивен, всесезонен туристически продукт“

по Териториалната стратегия на Програма Interreg VI-A ИПП България – Северна Македония 2021-2027

 

гр. Кочани, Северна Македония