Седмо заседание (писмена процедура) на Съвместната работна група

01.09.2022

Съвместната работна група за разработване на програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег ИПП между България и Република Северна Македония 2021-2027 прие Решение № 8/23.08.2022 г. чрез писмена процедура.

Всички документи са приложени по-долу.

Facebook icon
Twitter icon