6-та седница на Заедничката Работна Група

27.04.2022

За време на 6-тата седница на Заедничката Работна Група на Програмата за прекугранична соработка INTERREG-IPA меѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија 2021-2027 година, беше усвоена Одлуката № 7 од 11 март 2022 година.

Сите документи се прикачени подолу.

Facebook icon
Twitter icon