2-ро заседание (писмена процедура) на седница на Съвместната работна група (СРГ)

23.10.2020

Съвместната работна група на INTERREG-ИПП Програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Северна Македония 2021-2027 г. прие Решение №3 от 13 юли 2020 г. с писмена процедура.

 

 

 

Facebook icon
Twitter icon