7-ма седница (писмена процедура) на Заедничката работна група

01.09.2022

Заедничката работна група на INTERREG-IPA Програмата за прекугранична соработка меѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија 2021-2027 во писмена постапка донесе Одлука бр. 8 од 23 август 2022 година.

Сите документи се прикачени подолу.

Facebook icon
Twitter icon