Интегрирана териториална стратегия

Подадени са 24 проектни концепции за развитие на туризма в трансграничния регион на България и Република Северна Македония

25.07.2023

Общо 24 проектни концепции са подадени по първата покана по Териториалната стратегия на програмата България-Северна Македония 2021-2027. Поканата бе насочена към разработване на проектни концепции в областта на развитие на атрактивен, всесезонен туристически продукт чрез интелигентни решения. След като получат одобрение от Стратегическия съвет, всички одобрени кандидати ще бъдат поканени да подадат пълни проектни предложения.

Въпроси и отговори по Ръководство за кандидатстване с концепции за проектни предложения (Покана 1) по Териториалната стратегия

12.07.2023

Въпроси и отговори по Ръководство за кандидатстване с концепции за проектни предложения (Покана 1) по Териториалната стратегия на Програма INTERREG VI-A ИПП България Северна Македония 2021-2027, Специфична цел 1.2 „Разработване на атрактивен, целосезонен туристически продукт чрез интелигентни решения, които осигуряват универсален достъп и участие“.

Въпроси и отговори са на разположение ТУК

Проведе се Форума за търсене на партньори в рамките на първата покана за кандидатстване с концепции на проектни предложения

07.06.2023

На 06 юни 2023 г., в  гр. Благоевград се проведе Форум за търсене на партньори в рамките на първата покана за кандидатстване с концепции на проектни предложения. Събитието беше организирано от Оперативното звено на Териториалната стратегия по Програма Interreg VI-A ИПП България - Северна Македония, със съдействието на Управляващия орган и Националния партниращ орган по Програмата.   

Завърши информационната кампания по първата покана за кандидатстване с концепции на проектни предложения

05.06.2023

Успешно приключи Информационната кампания с информационни дни за потенциални кандидати по първата покана за кандидатстване с концепции на проектни предложения по Програма Interreg VI-A ИПП България - Северна Македония. Целта на проведените обучения беше да се разяснят на потенциалните кандидати основните изисквания за разработване на концепции на проектни предложения и да им бъдат дадени практически съвети за подготовката на всички документи за кандидатстване.

 

Обученията за потенциални кандидати се проведоха както следва:

Форум за търсене на партньори в рамките на първата покана за кандидатстване с концепции на проектни предложения

02.06.2023

Оперативното звено на Териториалната стратегия по Програма Interreg VI-A ИПП България - Северна Македония 2021 -2027 има удоволствието да покани всички заинтересовани организации и лица да вземат участие във Форума за търсене на партньори, който ще се проведе на 06 юни 2023 (вторник), в  зала „22 септември“, пл. Георги Измирлиев – Македонче 1, 2700 Благоевград, България, с начален час -  13:30 ч. местно българско време (EET).

ФОРУМ ЗА ТЪРСЕНЕ НА ПАРТНЬОРИ

30.05.2023

ФОРУМ ЗА ТЪРСЕНЕ НА ПАРТНЬОРИ

Покана 1 - Кандидатстване с концептуални бележки - Специфична цел 1.2 „Разработване на атрактивен, всесезонен туристически продукт“ по Териториалната стратегия на Програма Interreg VI-A ИПП България – Северна Македония 2021-2027

 

зала „22-ри Септември“ - пл. „Георги Измирлиев-Македонче“ 1, Благоевград, България

Информационен ден – Обучение на кандидатстващи

23.05.2023

Информационен ден – Обучение на кандидатстващи

Кандидатстване с концептуални бележки Покана 1 - Специфична цел 1.2 „Разработване на атрактивен, всесезонен туристически продукт“

по Териториалната стратегия на Програма Interreg VI-A ИПП България – Северна Македония 2021-2027

 

гр. Кочани, Северна Македония

Информационни дни - анонс!

23.05.2023

 

Оперативното звено на Териториалната стратегия по Програма Interreg VI-A ИПП България - Северна Македония 2021 -2027  обявява 2 събития за информационни дни, за да популяризира първата покана за кандидатстване с концепции на проектни предложения.

 

Информационен ден – Обучение на кандидатстващи

23.05.2023

Информационен ден – Обучение на кандидатстващи

Кандидатстване с концептуални бележки Покана 1 - Специфична цел 1.2 „Разработване на атрактивен, всесезонен туристически продукт“

по Териториалната стратегия на Програма Interreg VI-A ИПП България – Северна Македония 2021-2027

 

зала „22-ри Септември“ - пл. „Георги Измирлиев-Македонче“ 1, Благоевград, България

Страници

Subscribe to Интегрирана териториална стратегия