Първо заседание на Съвместната работна група (СРГ)

23.10.2020

Първото заседание на Съвместната работна група (СРГ) за разработване на програмата за трансгранично сътрудничество, съфинансирана от IPA III за програмния период 2021 - 2027 г. между Република България и Република Северна Македония, се проведе на 9 октомври 2019 г. в София, България.

Приетите документи са приложени по-долу.

 

Facebook icon
Twitter icon