Документи 2021-2027

Публикуван е за обществено обсъждане проект на пакет с Насоки за кандидатстване по Програмен приоритет 1 “По-зелен граничен регион“

19.04.2023

Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България (Управляващ орган) съвместно с Министерството на местното самоуправление на Република Северна Македония (Партниращия орган) на програмата Интеррег (VI-A) ИПП България – Северна Македония 2021- 2027 публикува за обществено обсъждане пакет с насоки за кандидатстване по Програмен приоритет 1“ По-зелен граничен регион“ в рамките на цел на политиката 2 „По-зелена, нисковъглеродна и устойчива Европа с икономика в преход към нулеви нетни въглеродни емисии чрез насърчаване на чист и справе

Териториална стратегия

Териториална стратегия на програма INTERREG VI-A ИПП между България и Северна Македония 2021—2027

Програма ИНТЕРРЕГ VI-А ИПП България-Северна Македония

Програма ИНТЕРРЕГ VI-А ИПП България-Северна Македония, одобрена с Решение на ЕК C(2022) 8880/29.11.2022

Subscribe to Документи 2021-2027