Програма 2021-2027

Приложение С „Договор за субсидия“

18.08.2023

В Процеса на кандидатстване  по Приоритет 1 “По-зелен трансграничен регион“ на програма INTERREG VI-A ИПП България Северна Македония, Комитетът за наблюдение по програмата със свое Решение, влязло в сила на 17.08.2023 по писмена процедура № 6,  изменя някои разпоредби на Приложение С „Договор за субсидия“, с цел да се гарантира правилното изпълнение на инвестиционните проекти.

Промени в 1.1 Бюджетна прогноза (Приложение 1.1).xlsx

21.06.2023

Оперативното звено

 на Програма Interreg VI-A IPA България - Северна Македония 2021-2027

 

обявява промени в 1.1 Бюджетна прогноза (Приложение 1.1) на пакета за кандидатстване за първата покана за кандидатстване с концепции на проектни предложения по Териториалната стратегия на Програма Interreg VI-A ИПП България - Северна Македония 2021-2027.

Коригирани са технически грешки при изчисляването на процента на инвестиция.

 

Публикуван е за обществено обсъждане проект на пакет с Насоки за кандидатстване по Програмен приоритет 1 “По-зелен граничен регион“

19.04.2023

Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България (Управляващ орган) съвместно с Министерството на местното самоуправление на Република Северна Македония (Партниращия орган) на програмата Интеррег (VI-A) ИПП България – Северна Македония 2021- 2027 публикува за обществено обсъждане пакет с насоки за кандидатстване по Програмен приоритет 1“ По-зелен граничен регион“ в рамките на цел на политиката 2 „По-зелена, нисковъглеродна и устойчива Европа с икономика в преход към нулеви нетни въглеродни емисии чрез насърчаване на чист и справе

Териториална стратегия

Териториална стратегия на програма INTERREG VI-A ИПП между България и Северна Македония 2021—2027

Програма ИНТЕРРЕГ VI-А ИПП България-Северна Македония

Програма ИНТЕРРЕГ VI-А ИПП България-Северна Македония, одобрена с Решение на ЕК C(2022) 8880/29.11.2022

Subscribe to Програма 2021-2027